*Stephen Gillís non-English poems (text):

 

HINDI VERSION

*Tu in Hindi and Stephen Gillís own voice:

 

*Stephen Gillís Hindi poem Raat Bhr:

 

*Stephen Gillís Hindi poem Tasveer

 

 

URDU VERSION

*Stephen Gillís Urdu poem Pehchan

 

*Stephen Gillís Urdu poem Teseli

 

*Stephen Gillís Urdu poem Raat Bhr

 

*Stephen Gillís Urdu poem Imarat

 

*Stephen Gillís Urdu poem SAWAL

 

*Stephen Gillís Urdu poem NAYA SAL

 

*Stephen Gillís Urdu poem KAUN

 

*Stephen Gillís Urdu poem Tasvir

 

*Stephen Gillís Urdu poem Bukhar Jang Ka

 

 

PANJABI POEMS(Gurmukhi & Shahmukhi)

 

Gurmukhi

 

*Sewal

 

*Aman di kughghee

 

*nasal vadian di ek tasveer

--

*Aj da insan

 

 

Shahmukhi

 

*Imarat

 

*Swal

 

*Sada vote